Werken met de natuur in combinatie met het realiseren van een illusie.

Bij het werken met de natuur als decor voor het uitwerken van een idee of illusie maak ik de natuur voor een passende “entourage “ geschikt om vorm te kunnen geven aan een idee. Zie hiervoor b.v. mijn acrylschilderij “Renaissance”(2014). Hierbij heb ik Mick Jagger als 24-jarige en als 70-jarige naast elkaar afgebeeld alsof het familieleden zijn, met op de achtergrond het Renaissancegebouw Villa Rotonda te Vicenza van de architect Andrea Palladio. De gedachte erachter is dat de Renaissancistische “vernieuwingsgedachte” geldt voor zowel de voorgrond als de achtergrond.

Er zijn ook werken in de caroussel te vinden, die tussen de beide bovenstaande categorieën in zweven. Het werk: “metamorfose van een viaduct “is er zo één.
Het is ook niet altijd mogelijk of wenselijk om werken in een hokje te stoppen. Dat zou ook in strijd zijn met de opvatting dat kunst geen voorschriften of beperkingen heeft.