Over Bert van den Bandt

Geboren ben ik in 1946 in Gorinchem. Opleiding Kon. Acad. Van Beeldende Kunsten Den Haag en Kunstacademie Rotterdam afd. grafisch (1964 – 1971)

Leraren o.a. Co Westerik, Herman Berserik, Willem Minderman, Dirk van Gelder en Wessel Couzijn.

Persoonlijke voorkeur voor beeldende kunstenaars heb ik ook :
Rembrandt ( m.n. zijn grafisch werk), Goya, de Haagse School vooral Weissenbruch en Jongkind en de School van Barbizon, m.n. Daubigny en Corot.

Uit de 20e eeuw : Klee, Esscher, Jan Schoonhoven, Cees Vlag en Fon Clement.

Wat betreft architectuur spreekt het werk van Niemeijer en dat van Le Corbusier mij erg aan. Daarnaast heb ik veel belangstelling voor klassieke en renaissance-architectuur alsmede voor Art Déco en Bauhaus.

Bezigheden:
Leraar Beeldende Vorming en Kunstgeschiedenis aan Ped. Acad. Juliana van Stolberg Gorinchem en Pr. Willem Alexandercollege/ Heerenlandencollege Leerdam 1970 – 2008 .

Het leraarschap aan genoemde scholen heeft mij altijd buitengewoon geboeid door het zien ontwikkelen van jonge mensen in verschillende fasen van hun leven, en dan met name op beeldend en creatief gebied. Te weinig tijd hield ik daardoor over om aan eigen beeldend werk voldoende aandacht te besteden.

Toch is er in de loop der jaren wel het een en ander aan beeldend werk ontstaan, zoals deze site ook duidelijk laat zien. De laatste jaren is dat meer in een soort stroomversnelling gekomen, waardoor ik nu zowel fysieke als mentale ruimte heb om die aandacht wèl te hebben.

In mijn atelier in het RCKO te Giessen ben ik inmiddels een jaar bezig mijn eigen ideeën weer op de rails te zetten.

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw heb ik enkele groepstentoonstellingen gehad o.a. in kunstboerderij "Op de Deel" te Uitwijk en ook een aantal solo tentoonstellingen, o.a. in De Elzenhof in Dalem, in de Nieuwe Doelen en ABN-Amro in Gorinchem.

Ik maak sinds 2012 deel uit van het R(egionaal) C(emtrum) voor K(unst) en O(ntwikkeling) te Giessen en heb daar dus net als een aantal anderen ook mijn atelier. Het RCKO heeft iedere eerste zaterdag van het kwartaal een open dag van 13:00 uur tot 17:00 uur (Nijverheidsstraat 3 te Giessen, boven Verhoeven Verf en Wand).

Wat mij momenteel erg bezighoudt zijn gedachten en herinneringen die vaak op een niet altijd logische manier samenvloeien tot één geheel,  zoals te zien is in “Hommage aan Oscar Niemeijer “, 2013 en “Renaissance Palladio-Jagger” ,2013/ 2014, waarbij ik elementen combineer die voor mij een logische relatie met elkaar hebben. Het creatieve probleem is dan om daar beeldend een oplossing voor te vinden.

Daarnaast blijf ik gefascineerd door momenten in het landschap om mij heen of elders. Dit kan een uitwerking hebben in aquareltechniek, pastel, etsen of houtskool/krijt of potlood.

Gedurende de hierboven beschreven periode heb ik ook talloze opdrachten uitgevoerd. Dat betrof eigenlijk ieder terrein: landschap, (groeps)portret (veel), logo’s, affiches, geboorte/trouwkaarten en illustraties bij gedichten.

Verdere persoonlijke info betreffende contact vindt u elders op deze website.