Pastel

Materiaal:

Pastelkrijt is een niet-vet kleurig materiaal, dat op diverse manieren ( zie hieronder bij technieken) kan worden gehanteerd. Het moet als het werk klaar is altijd worden gefixeerd omdat het anders af blijft geven en zelfs geheel kan worden uitgewist.

Technieken:

Pastelkrijt heeft een erg brede punt, zodat er bij direct werken niet erg gedetailleerd kan worden. Het ( b.v. in een arcering) aangebrachte krijt kan direct worden doorgeveegd, waardoor allerlei effecten zijn te verkrijgen.

Als gedetailleerd werk moet worden gemaakt zijn er twee manieren die ik toepas; beide zijn redelijk tot zeer bewerkelijk:

1. Er kan gebruik worden gemaakt van sjablonen ( dus uitgeknipte vormen die op de tekening worden gelegd waarna slechts het open gelaten deel kleur krijgt (hierbij zal altijd gebruik moeten worden gemaakt van de veegtechniek). Zie hiervoor bv de tekeningen “Politieke twist in Heusden en Altena om viaduct onder A27 , in een klassiek tintje”) en “Yuppie Boulevard” alsmede de tekeningen van “Viaduct over de A15 in gedaantewisseling” en “Dag- en nachtviaduct”.

2. Er kan ook gebruik worden gemaakt van zacht kleurpotlood. Dit gaat uitstekend samen met het pastelkrijt.