Visie op kunst

Het kijken naar de natuur en alles wat daar uit voortkomt is een bezigheid die een leven lang duurt. Het beperkt zich niet tot één interpretatie, maar heeft een wisselende activiteit tot grondslag die meegroeit en verandert met het groeien en veranderen van de mens. Die veranderingen hebben dan ook tot gevolg dat er diverse verschijningsvormen ontstaan, die alle een even grote integriteit ten opzichte van de natuur bezitten.

Kijken op zich blijft een levenslang feest. Het ontstaan van schilderijen of andere werken is naast het pure genieten ook vooral een bezigheid van de geest, waarbij zuiver persoonlijke associaties leiden tot werk dat niet altijd even herkenbaar is voor de toeschouwer. Dat is ook geen voorwaarde voor waardering van werk, het zal in veel gevallen zelfs leiden tot nader onderzoek en nieuwsgierigheid naar inhoud en betekenis van werk.

Vanuit de visie dat kunst grenzen noch voorschriften kent, kunnen dan ook alle associaties worden onderzocht en uitgewerkt. De keuze van bepaalde materialen en technieken kan daarbij niet alleen ondersteunend zijn maar ook stimulerend. In mijn werk komen dan ook diverse materialen en technieken aan de orde, waarover meer op andere pagina’s. Een nadere toelichting op de keuzes voor bepaalde onderwerpen kan op de pagina “thema’s” worden gevonden.

 

Bert van den Bandt